قومي خدا را به اميد پاداش نيايش مي‌كنند. اين عبادت بازرگانان است. گروهي از روي ترس، بندگي مي‌كنند. اين نوع بندگي مخصوص بردگان است. مردمي خدا را از باب سپاس نعمت‌‌هاي او ستايش مي‌كنند. اين روش آزادگان است. امام حسین علیه السلام جام ادب
: : |

متمّم ، گروه اسمي است كه پس از حرف اضافه ( از ، به ، با ، براي ، در ، بر ، درباره ي و ... ) مي آيد .

متمّم انواع گوناگوني دارد كه طي روزهاي آينده به آن ها خواهيم پرداخت .

به آن دسته از متمّم ها كه فعل به آن ها نياز دارد ، متمم فعل گفته مي شود : مردم ايران با دشمن متجاوز  مي جنگند .   ( متجاوزان : متمم فعلي )

از ميان انواع گوناگون متمم فقط متمم فعل جزءِ اجزاي اصلي گزاره و جمله است و در شمارش تعداد اجزاي جمله به حساب مي آيد .زيرا با حذف آن ، جمله ناقص ، بي معنا و يا نارسا مي شود . هر گزاره يا جمله تنها مي تواند يك متمم فعل داشته باشد . البتّه گاه ممكن است چند متمم فعل با حرف عطف در كنار يكديگر قرار گيرند :

من از حساب و توقّف و پرسش روزقيامت مي ترسم .

فعل هايي كه به متمّم نيازمندند ، حرف اضافه ي مخصوصي دارند و بي آن به كار نمي روند .

فعل هايي كه متمم مي طلبند به دو دسته اند :

الف ) فعل هايي كه به جز نهاد ، تنها متمم مي طلبند  و يك جمله ي سه جزيي يا گذرا به متمم توليد مي كنند . مانند :

انديشيدن :  به                                              من به آينده مي انديشم

رنجيدن     :  از                                              احمد از دوستش رنجيد

ترسيدن    :  از

جنگيدن    :   با 

گنجيدن     :  در

ب ) فعل هايي كه جز نهاد و متمم ، مفعول نيز مي طلبند و به همين دليل دو نقش نماي مفعولي ( را ) و متممي ( حرف اضافه ) را با هم دارند . مانند :

ترساندن  :  را   -  از                                كودك را از موجودات خيالي ترساند

پرسيدن   :  را  -  از                                  معلم درس را از دانش آموز پرسيد

گنجاندن   :  را  - در                                  احمد كتاب را در قفسه گنجاند

سنجيدن   : را   -  با                                 رضا خود را با رستم مي سنجد

فروختن    :  را – به                                   كتاب را به دوستش فروخت

بنابراين براي تشخيص متمم فعل ضروري است حروف اختصاصي افعال را بدانيم  .

الف -  فعل هايي كه علاوه بر نهاد به متمم نياز دارند ( سه جزيي با متمم / گذرا به متمم )  :

 1- فعل هايي كه حرف اضافه ي مخصوص آن ها   «   به  » است   :

انديشيدن – انجاميدن  - باليدن  - برازيدن – برخوردن  - پرداختن  - پيوستن – چسبيدن - روي آوردن – زيبيدن – گرويدن – مانستن – نازيدن  - نگريستن

2-  فعل هايي كه حرف اضافه ي مخصوص آن ها  «  با » است  :

آميختن ( مخلوط شدن )  - جنگيدن – درآميختن  - درآويختن – ساختن ( سازش كردن ) ستيزيدن – سر كردن – ور رفتن

3- فعل هايي كه حرف اضافه ي اختصاصي آن ها  « از » است : 

بازماندن – برآشفتن  - پرهيزيدن – ترسيدن – جَستن – دست كشيدن – دست برداشتن – رَستن – رميدن – رنجيدن – رهيدن – گذشتن – گريختن – گسستن ( جدا شدن ) هراسيدن

4- فعل هايي كه حرف اضافه ي مخصوص آن ها  «  در » است  :

  گنجيدن  - فرو رفتن

5- فعل هايي كه حرف اضافه ي مخصوص آن ها «  بر » است :   شوريدن 

 

ب – فعل هايي كه علاوه بر نهاد و متمم به مفعول نيز نياز دارند( چهارجزيي با مفعول و متمم / گذرا به مفعول و متمم )  :

1-  فعل هايي كه حرف اضافه ي اختصاصي آن ها  « به » است :

آموختن ( ياد دادن ) -  آويختن ( نصب كردن )  -  آلودن -  افزودن  -  باختن  - بخشيدن – برانگيختن  - پرداختن – پيوستن – سپردن – فرمودن – فروختن  - گفتن – گماردن – گماشتن – دادن – ديكته كردن – ماليدن – مالاندن – نشان دادن – نشان دادن

2- فعل هايي كه حرف اضافه ي اختصاصي آن ها  « با » است  :

آراستن – آميختن ( مخلوط كردن ) اندودن – سنجيدن –

3- فعل هايي كه حرف اضافه ي مخصوص آن ها  «  از »  است :

آموختن ( ياد گرفتن )  - پرسيدن – خريدن – دزديدن – زدودن – ربودن – ستاندن – ستدن – شنيدن – طلبيدن – كاستن – كش رفتن – گرفتن –

4- فعل هايي كه حرف اضافه ي مخصوص آن ها  « در » است  : فرو بردن – فرو كردن

نكته 1 : اگر تكواژ گذرا ساز « ان » به فعل هاي گذرا به متمم ( سه جزيي با متمم ) افزوده شود ، آن ها را به فعل هاي گذرا به مفعول و متمم تبديل مي كند .

ترسيدن  =  ترساندن

چسبيدن = چسباندن


درباره ما

    گرعشق نبودی وغم عشق نبودی
    چندین سخن نغز که گفتی که شنودی
    ور باد نبودی که سرزلف ربودی
    رخساره ی معشوق به عاشق که نمودی

اخبار ایران و جهان

50 درصد از نیروهای آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند. حسین هدایتی در یک قدمی مدیرعاملی پرسپولیس سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟ اختلاف فاحش استقلال و پرسپولیس در رنکینگ آسیا جدایی تیموریان و داسیلوا از استقلال قطعی شد حمایت از طرح نظام رتبه بندی معلمان ترس کارشناسان از عملکرد روحانی و انتخابات آینده لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد خانه جلال آل احمد و سیمین موزه شد عربستان به دنبال انتقام از ایران طرح دولت برای رصد کردن کاربران اینترنتی شبکه بلوتوث و امنیت آن علل موفقیت دانش آموزان موفق در تالیف کتب جدیددرسی،فرآیند پژوهشی دنبال می شود. اختلافات اصلاح طلبان وزیر احمدی نژاد:دادن یارانه اشتباه بود 9 دلیل رهبری برای عدم مخالفت با مذاکرات گزارش مفصل کنسرت محسن یگانه در آمریکا راه های غیر فعال سازی پیامک های تبلیغاتی تلفن همراه ستارگان پاپ به یاد مرتضی پاشایی می خوانند عادات غذایی اشتباه ایرانی ها می خواهند مدارس را پولی کنند ماجرای 12 میلیارد طلب ایران از آمریکا مفاسد اقتصادی ریشه در دولت دارد ایرانی ها در اینترنت چه می کنند؟

تماشاخانه